• banner1
  • banner2
  • banner3
  • banner4

ติดต่อเรา


คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
39 ถนนเทศบาล (ริมทางรถไฟฝั่งตะวันตก) เขาพิทักษ์
ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทรศัพท์ 032 618500 ต่อ 3113
โทรสาร 032 618570
Email : hti@rmutr.ac.th
Homepage : www.rmutr-hospitality.com